Wasinee Saetun

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ …

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Read More »

การดูแลนักศึกษา และคุณภาพบัณฑิตของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

วันนี้ เมื่อเวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจร …

การดูแลนักศึกษา และคุณภาพบัณฑิตของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Read More »