Home / Wasinee Saetun

Wasinee Saetun

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak SCI III

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak …

Read More »

กำหนดการรับสมัครค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มูลนิธิสอวน. กำหนดการรับสมัครค่าย 1 สอวน. ปีการศึก …

Read More »

กำหนดการรับสมัครค่าย 1 ดาราศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2562

มูลนิธิสอวน. กำหนดการรับสมัครค่าย 1 ดาราศาสตร์โอลิ …

Read More »

นายศิรพงศ์ พาพันธ์ นักศึกษาสาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21

นายศิรพงศ์ พาพันธ์ นักศึกษาสาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ไ …

Read More »

อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักเรียนตัวแทนจากศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ และอาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ปร …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบ TCAS 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสำนักวิชาวิทย …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน พสวท. ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาของสำ …

Read More »