Wasinee Saetun

การประชุมคณะทำงานโครงการ JSTP วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมคณะทำงานโครงการ JSTP วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 256 …

การประชุมคณะทำงานโครงการ JSTP วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

กิจกรรมอบรมครูเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนใบสมัครให้นักเรียนโครงการ JSTP ระดับมัธยมตอนต้น

กิจกรรมอบรมครูเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนใบสมัครให้นักเรี …

กิจกรรมอบรมครูเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนใบสมัครให้นักเรียนโครงการ JSTP ระดับมัธยมตอนต้น Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยา …

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอรทิพย์ วรานุศิษฏ์ โท …

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ …

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Read More »