ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

คณาจารย์และนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ให้แก่นักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562

โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประมาณ 80 คน