Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ให้แก่คณะครูโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ให้แก่คณะครูโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย คุณปานชุติ ภู่ภูริธรรม  คุณธิถิญานันท์  บุญผาสุข และ คุณวศินี  แซ่ตัน

ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

Facebook Comments

About supaporn phasombun

Check Also

รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น reviewer ให้กับวารสารนานาชาติ ได้รับรางวัล Publons Peer Review Awards 2018

รศ.ดร. เดวิด ฮา …