Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปี 2561 รอบเพิ่มเติม 2

รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปี 2561 รอบเพิ่มเติม 2

เปิดรับทุนพสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561 (รอบเพิ่มเติม 2) รับจำนวนทั้งสิ้น 4 คน
คัดเลือกโดยพิจารณา GPAX และคะแนนตามที่ ทปอ. กำหนด,  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์
– รับสมัคร 12-16 มิถุนายน 2561 (TCAS รอบที่ 4) สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://app.cupt.net/tcas/round4.php
– ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2561
– สอบสัมภาษณ์ 10-12 กรกฎาคม 2561
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 19 กรกฎาคม 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook Comments

About Wasinee Saetun

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู …