Home / ข่าวรับนักศึกษา / รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก (สาขาฟิสิกส์)

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก (สาขาฟิสิกส์)

6eb474c598fa629c66edc8b3f542b7c3

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560

ทุนการศึกษา
– ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา
– ทุนพัฒนาศักยภาพผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075-672005, 075-672039
– ประธานหลักสูตร รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ E-mail: dsorasak@gmail.com

สมัครได้ที่
– สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์0-7567- 3138, 0-7567-3139

รายละเอียดเพิ่มเติม : http:/www.physics.wu.ac.th

Facebook Comments

About supaporn phasombun

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู …