Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแสดงความยินดีกับ นส.กษิดาภา ผลประสาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กษิดาภา ผลประสาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกษิดาภา ผลประสาร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคำนวณ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” (Quality Youths Scholarship of The Year 2018) โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

ทุนละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง

Facebook Comments

About supaporn phasombun

Check Also

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ PhD Program in Science

Facebook Commen …