ติดต่อเรา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0-7567-2005-6 โทรสาร 0-7567-2004
E-mail : science.wu@gmail.com