คณาจารย์ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Senior Fellow HEA​

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา