เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบที่ 1 (Portfolio) : หลักสูตรวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบที่ 1 (Portfolio)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 สมัครออนไลน์ได้ที่

https://entry.wu.ac.th/