Home / ข่าวรับนักศึกษา

ข่าวรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ปร …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบ TCAS 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสำนักวิชาวิทย …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน พสวท. ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาของสำ …

Read More »

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมงานวันเด็ก

Read More »

รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปี 2561 รอบเพิ่มเติม 2

เปิดรับทุนพสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี …

Read More »

รับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนวิทยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม 2)

เปิดรับทุนวิทยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561 (รอบเพิ่มเติ …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ให้แก่คณะครูโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย …

Read More »

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้วยทุน คปก. รุ่นที่ 21

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร. …

Read More »