Home / ข่าวรับนักศึกษา

ข่าวรับนักศึกษา

รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปี 2561 รอบเพิ่มเติม 2

เปิดรับทุนพสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี …

Read More »

รับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนวิทยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม 2)

เปิดรับทุนวิทยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561 (รอบเพิ่มเติ …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ให้แก่คณะครูโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย …

Read More »

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้วยทุน คปก. รุ่นที่ 21

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร. …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน พสวท.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกรับทุนพสวท. …

Read More »

รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

เปิดรับทุนพสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี …

Read More »

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรโท – เอก สาขาเคมี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับชาวไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตร 1 ป …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนวิทยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารั …

Read More »