ข่าวรับนักศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบที่ 1 (Portfolio) : หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบที่ 1 (Portfolio) หลัก …

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบที่ 1 (Portfolio) : หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล Read More »

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบที่ 1 (Portfolio) : หลักสูตรวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบที่ 1 (Portfolio) หลัก …

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบที่ 1 (Portfolio) : หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปี …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบ TCAS 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสต …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบ TCAS 1 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน พสวท. ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาของสำนักวิ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน พสวท. ปีการศึกษา 2562 Read More »

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมงานวันเด็ก

[button color=”red” size=”big” …

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมงานวันเด็ก Read More »

รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปี 2561 รอบเพิ่มเติม 2

เปิดรับทุนพสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561 …

รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปี 2561 รอบเพิ่มเติม 2 Read More »