ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสิชลประชาสรรค์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ให้แก่นักเรียน โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562