ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และ วิทยาศา …

ตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

คณาจารย์ นำโดย รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ อ.ดร.พิชญาภัค วิน …

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษา แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ …

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนตรังคริสเตียน จ.ตรัง

คณาจารย์ นำโดย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ร่วมกับ นัก …

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนตรังคริสเตียน จ.ตรัง Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จ.ตรัง

คณาจารย์ นำโดย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ร่วมกับ นัก …

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จ.ตรัง Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสิชลประชาสรรค์

คณาจารย์ นำโดย ผศ. จันทิรา รัตนรัตน์ อ.สุรศักดิ์ สีชุม …

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง

คณาจารย์ นำโดย รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ อ.ดร.พิมพ์ชนก พิม …

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ.ตรัง

คณาจารย์ นำโดย รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ และนักวิชาการ สำน …

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ.ตรัง Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง

คณาจารย์ นำโดยอ.ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ และ อ.ดร.พักตร์พิ …

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

คณาจารย์และนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ออกประชาสัมพ …

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง Read More »