Home / ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสภาราชินี 2

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสภาราชินี 2

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ให้แก่นักเรียน โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประมาณ 60 คน

Facebook Comments

About supaporn phasombun

Check Also

ตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

สำนักวิชาวิทยาศ …