ข่าววิจัย

สุดเจ๋ง นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสต์เชิงคำนวณ วิชาเอกเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

นางสาวกุลณัฐ ศรีภูมิราช นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที …

สุดเจ๋ง นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสต์เชิงคำนวณ วิชาเอกเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียนครั้งที่ 6

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำน …

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียนครั้งที่ 6 Read More »

โครงการวิจัยปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการวิจัยเด่นจาก สวก.

“โครงการวิจัยศึกษาชีววิทยาประมง สังคมเศรษฐกิจ และระบบนิ …

โครงการวิจัยปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการวิจัยเด่นจาก สวก. Read More »

นายศิรพงศ์ พาพันธ์ นักศึกษาสาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21

นายศิรพงศ์ พาพันธ์ นักศึกษาสาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 นำเ …

นายศิรพงศ์ พาพันธ์ นักศึกษาสาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 Read More »

รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น reviewer ให้กับวารสารนานาชาติ ได้รับรางวัล Publons Peer Review Awards 2018

รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น reviewer …

รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น reviewer ให้กับวารสารนานาชาติ ได้รับรางวัล Publons Peer Review Awards 2018 Read More »

อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรฟิสิกส์ได้รับรางวัลนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Siam physics Congress 2018

ขอแสดงความยินดีกับ อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึกษาปริ …

อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรฟิสิกส์ได้รับรางวัลนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Siam physics Congress 2018 Read More »

สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวหน้าโครงการ และ ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018

นักศึกษา และคณาจารย์ สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวหน้าโค …

สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวหน้าโครงการ และ ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018 Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึกษาในห …

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 Read More »

Assoc. Prof. Dr. David James Harding รับรางวัลในงานครบรอบ 26ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Assoc. Prof. Dr. David James Harding รับรางวัล ประเภทผล …

Assoc. Prof. Dr. David James Harding รับรางวัลในงานครบรอบ 26ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยา …

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Read More »