ข่าววิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง สำหรับงานวิจัยที่ได้รับเลือกเป็น Hot Article ในวารสารระดับนานาชาติ Chemical Science

รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง อาจา …

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง สำหรับงานวิจัยที่ได้รับเลือกเป็น Hot Article ในวารสารระดับนานาชาติ Chemical Science Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง สำหรับงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Chemistry of Materials

รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง อาจา …

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง สำหรับงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Chemistry of Materials Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยา …

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Read More »

สุดเจ๋ง นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสต์เชิงคำนวณ วิชาเอกเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

นางสาวกุลณัฐ ศรีภูมิราช นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที …

สุดเจ๋ง นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสต์เชิงคำนวณ วิชาเอกเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียนครั้งที่ 6

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำน …

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียนครั้งที่ 6 Read More »

โครงการวิจัยปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการวิจัยเด่นจาก สวก.

“โครงการวิจัยศึกษาชีววิทยาประมง สังคมเศรษฐกิจ และระบบนิ …

โครงการวิจัยปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการวิจัยเด่นจาก สวก. Read More »

นายศิรพงศ์ พาพันธ์ นักศึกษาสาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21

นายศิรพงศ์ พาพันธ์ นักศึกษาสาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 นำเ …

นายศิรพงศ์ พาพันธ์ นักศึกษาสาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 Read More »

รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น reviewer ให้กับวารสารนานาชาติ ได้รับรางวัล Publons Peer Review Awards 2018

รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น reviewer …

รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น reviewer ให้กับวารสารนานาชาติ ได้รับรางวัล Publons Peer Review Awards 2018 Read More »

อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรฟิสิกส์ได้รับรางวัลนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Siam physics Congress 2018

ขอแสดงความยินดีกับ อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึกษาปริ …

อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรฟิสิกส์ได้รับรางวัลนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Siam physics Congress 2018 Read More »

สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวหน้าโครงการ และ ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018

นักศึกษา และคณาจารย์ สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวหน้าโค …

สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวหน้าโครงการ และ ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018 Read More »