Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวิจัยปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการวิจัยเด่นจาก สวก.

“โครงการวิจัยศึกษาชีววิทยาประมง สังคมเศรษฐกิจ และร …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak SCI III

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak …

Read More »

ชมรมพิทักษ์ทะเล ภายใต้การดูแลของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล(เดิม เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) ได้รับรางวัลระดับเงินจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชมรมพิทักษ์ทะเล ภายใต้การดูแลของนักศึกษาหลักสูตรวิ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชุติมา รัตนสุภา นิสิตชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ฝ่าย พสวท. ขอแสดงความยินด …

Read More »

กำหนดการรับสมัครค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มูลนิธิสอวน. กำหนดการรับสมัครค่าย 1 สอวน. ปีการศึก …

Read More »

กำหนดการรับสมัครค่าย 1 ดาราศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2562

มูลนิธิสอวน. กำหนดการรับสมัครค่าย 1 ดาราศาสตร์โอลิ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ปร …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบ TCAS 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสำนักวิชาวิทย …

Read More »