ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานโครงการ JSTP วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมคณะทำงานโครงการ JSTP วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 256 …

การประชุมคณะทำงานโครงการ JSTP วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจา …

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น Read More »

Walailak Moving Forward – หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

Walailak Moving Forward – คณิตศาสตร์และสถิติ สำนักวิชาว …

Walailak Moving Forward – หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

เชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัยของน้องๆ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าฟังการนำเสนอโครงร่าง …

เชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัยของน้องๆ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ Read More »

Walailak Moving Forward – คณิตศาสตร์และสถิติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

Walailak Moving Forward – คณิตศาสตร์และสถิติ สำนั …

Walailak Moving Forward – คณิตศาสตร์และสถิติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอรทิพย์ วรานุศิษฏ์ โท …

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Read More »

“ชมรมพิทักษ์ทะเล” สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศกับโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green youth) ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ “ชมรมพิทักษ์ทะเล” มหาวิทยาลัยวลัยลัก …

“ชมรมพิทักษ์ทะเล” สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศกับโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green youth) ประจำปี 2562 Read More »

รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญเป็น Panelist ในงาน SEAMEO-UNESCO Joint Webinar on World Environment Day: Covid-19 Effects on Biodiversity: Science Education Reimagined.

รศ ดร กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับ …

รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญเป็น Panelist ในงาน SEAMEO-UNESCO Joint Webinar on World Environment Day: Covid-19 Effects on Biodiversity: Science Education Reimagined. Read More »

อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ”

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ” Read More »