Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์จากนายอานนท์ อาชานกุล : นักศึกษา ทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นายอานนท์ “น้องภู” อาชานกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยา …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน

นส ภารุณีย์ สามพิมพ์, นายอาทินันท์ สุชาตา, Ms Shar …

Read More »

รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปี 2561 รอบเพิ่มเติม 2

เปิดรับทุนพสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี …

Read More »

รับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนวิทยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม 2)

เปิดรับทุนวิทยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561 (รอบเพิ่มเติ …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ให้แก่คณะครูโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรากร คงมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายวรากร คงมณี นักศึกษาชั …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด”

สาขาคณิตศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ได้จัดโครงการอบรม ̶ …

Read More »

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรที่สนใจร่วมฟังการบรรยายจากนักวิจัยฝรั่งเศสจากสถาบัน Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB) ประเทศฝรั่งเศส

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโน …

Read More »

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุริ …

Read More »

อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรฟิสิกส์ได้รับรางวัลนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Siam physics Congress 2018

ขอแสดงความยินดีกับ อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึก …

Read More »