ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ม.6 ค่าย Marine Camp ครั้งที่ 1 รับเพียง 30 คนเท่านั้น

รับสมัครเด็กค่าย Marine Camp ครั้งที่ 1 รับเพียง 3 …

Read More »

รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น reviewer ให้กับวารสารนานาชาติ ได้รับรางวัล Publons Peer Review Awards 2018

รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น revi …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กษิดาภา ผลประสาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกษิดาภา ผลประสาร น …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง ที่ผ่านการประเมินให้เป็น UKPSF Fellow ของ Higher Education Academy

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง ที่ผ่าน …

Read More »

ประสบการณ์จากนายอานนท์ อาชานกุล : นักศึกษา ทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นายอานนท์ “น้องภู” อาชานกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยา …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน

นส ภารุณีย์ สามพิมพ์, นายอาทินันท์ สุชาตา, Ms Shar …

Read More »

รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปี 2561 รอบเพิ่มเติม 2

เปิดรับทุนพสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี …

Read More »

รับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนวิทยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม 2)

เปิดรับทุนวิทยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561 (รอบเพิ่มเติ …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ให้แก่คณะครูโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย …

Read More »