รับสมัครนักเรียน ม.6 ค่าย Marine Camp ครั้งที่ 1 รับเพียง 30 คนเท่านั้น

รับสมัครเด็กค่าย Marine Camp ครั้งที่ 1 รับเพียง 30 คนเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร……
1.ต้องมีเกรดเฉลี่ยรวม 5 เทอมการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5
2.ไม่เป็นโรคร้ายแรงเสี่ยงต่อการติดต่อกับผู้อื่น
3.สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดตามวันเวลาที่กำหนด
4.กำลังศึกษาในชั้น ม. 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น !!!!!
เกณฑ์การคัดเลือก
1.ตรวจสอบเกรดเฉลี่ย
2.การตอบคำถามและทัศนคติ จากใบสมัคร

**** เปิดรับสมัครในวันที่ 22 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 61
และจะประกาศผลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
**** ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่าย 300 บาท เท่านั้น

อย่ารอช้า รีบสมัครเข้ามาที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับ กดลิ้งด้านล่างแล้วลุยกันเลยhttps://drive.google.com/open?id=1Ireqs90-vPkM5sdHcrQKCG2NbUHcess1hd0t-GTUvV8