กำหนดการรับสมัครค่าย 1 ดาราศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2562

มูลนิธิสอวน. กำหนดการรับสมัครค่าย 1 ดาราศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังนี้

วันเปิดรับสมัคร
วันที่ 25 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

วันสอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ

วิชาที่สอบช่วงเช้า 3 วิชาได้แก่
วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาดาราศาสตร์
เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิชาที่สอบช่วงบ่าย 3 วิชาได้แก่
วิชาเคมี วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาฟิสิกส์
เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ขั้นตอนการสมัคร
1. มี Google Account
2. สมัครที่ https://forms.gle/K33ESNTKUGYbap1D7
3. อ่านรายละเอียดในแบบฟอร์มสมัครให้ถี่ถ้วน กรอกข้อมูลให้ครบ
4. คลิก SUBMIT นักเรียนจะได้รับ Email ยืนยันการสมัคร
5. อัปโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงินจาก Email ยืนยันการสมัคร
6. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน
7. นักเรียนจะได้รหัสสอบภายใน 24 ชั่วโมง (หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงิน) ที่ https://joo.gl/HZVMNN
8. ปริ้นใบสำคัญรับเงิน https://joo.gl/rqTSY
9. กรอกรหัสสอบ และรายละเอียดในใบสำคัญรับเงิน
10. นำเอกสารใบสำคัญรับเงิน จากข้อ 9 พร้อมบัตรประจำตัว ไปสอบ
————————————————————–

แนวข้อสอบ ชื่อดาว ชื่อกลุ่มดาว ขอบเขตกลุ่มดาว ตรรกศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์พื้นฐานของดาว(คำนวณ)
โลกและระบบสุริยะ(คำนวณ)

Facebook Comments

About Wasinee Saetun

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเชิญเข้าร่วมฟ …