กำหนดการรับสมัครค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มูลนิธิสอวน. กำหนดการรับสมัครค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังนี้

 

วันเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562

วันสอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ

วิชาที่สอบช่วงเช้า 3 วิชาได้แก่
วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาดาราศาสตร์
เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิชาที่สอบช่วงบ่าย 3 วิชาได้แก่
วิชาเคมี วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาฟิสิกส์
เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครสอบและคุณสมบัติผู้สมัครได้ทาง https://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp

Facebook Comments

About Wasinee Saetun

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเชิญเข้าร่วมฟ …