ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

คณาจารย์และนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ให้แก่นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประมาณ 80 คน