ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชุติมา รัตนสุภา นิสิตชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ฝ่าย พสวท. ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชุติมา รัตนสุภา นักเรียนทุน พสวท. นิสิตชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

“เยาวชน พสวท. คนเก่ง ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์อันมีค่าของกระบวนการและสิ่งที่ได้รับจากการเป็นนักเรียนทุน พสวท. และโครงการ JSTP”

Facebook Comments

About supaporn phasombun

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเชิญเข้าร่วมฟ …