Home / ข่าวกิจกรรม / ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน


นส ภารุณีย์ สามพิมพ์, นายอาทินันท์ สุชาตา, Ms Sharon Lazaro นักศึกษาบัณฑิตสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ Mr Sadeq Abbasi นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน ในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 

 

Facebook Comments

About supaporn phasombun

Check Also

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ PhD Program in Science

Facebook Commen …