Home / ข่าวการศึกษา / ขอแสดงความยินดีกับ นายวรากร คงมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรากร คงมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายวรากร คงมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สาขาคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสถิติประยุกต์ ในงานการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหัวข้อ “การเปรียบเทียบเกณฑ์การเลือกค่าเหมาะสมของแผนแบบสำหรับแผนแบบพื้นผิวตอบสนอง” ซึ่ง นายวรากร คงมณี เป็นนักศึกษาทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นนักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น

Facebook Comments

About Wasinee Saetun

Check Also

รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น reviewer ให้กับวารสารนานาชาติ ได้รับรางวัล Publons Peer Review Awards 2018

รศ.ดร. เดวิด ฮา …