Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน

นส ภารุณีย์ สามพิมพ์, นายอาทินันท์ สุชาตา, Ms Shar …

Read More »

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุริ …

Read More »

โครงการศูนย์ พสวท.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมทำสัญญารับทุนและปฐมนิเทศนักศึกษาทุน โครงการ พสวท.

วันที่16 พค. 2561 โครงการศูนย์ พสวท.มหาวิทยาลัยวลั …

Read More »

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณชน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำโดยอาจารย์ ดร. ชมพู …

Read More »

คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมตักบาตร ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครบปีที่ 26 …

Read More »

คณาจารย์สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และนักศึกบัณฑิตศึกษาสาขาเคมีและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เอกเคมีเชิงคำนวณ ร่วมจัดกิจกรรมเคมีสู่โรงเรียน

คณาจารย์สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ผ …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ในวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช ชั้น 4

นักศึกษาและอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาวิทยาศา …

Read More »

อ.ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และ อ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (Young Physicists’ Tournament) ครั้งที่ 5

วันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา อ.ดร.ชัยโ …

Read More »

รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ และ อ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ เป็นกรรมการการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (Young Physicists’ Tournament)

วันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สรศ …

Read More »

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ ร่วมทีมโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์เกาะกระ โดยเป็นรอบปฐมฤกษ์ของเรือ “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 806” ซึ่งเป็นเรือประมงขนาด 154 ตันกรอสที่นำมาปรับปรุงเพื่อปฏิบัติหน้าดูแลท้องทะเลอ่าวไทยลำแรกของประเทศ

  20-21 มกราคม 2561 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะ …

Read More »