ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอบรมครูเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนใบสมัครให้นักเรียนโครงการ JSTP ระดับมัธยมตอนต้น

กิจกรรมอบรมครูเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนใบสมัครให้นักเรี …

กิจกรรมอบรมครูเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนใบสมัครให้นักเรียนโครงการ JSTP ระดับมัธยมตอนต้น Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ …

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Read More »

รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญเป็น Panelist ในงาน SEAMEO-UNESCO Joint Webinar on World Environment Day: Covid-19 Effects on Biodiversity: Science Education Reimagined.

รศ ดร กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับ …

รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญเป็น Panelist ในงาน SEAMEO-UNESCO Joint Webinar on World Environment Day: Covid-19 Effects on Biodiversity: Science Education Reimagined. Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรั …

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Read More »

กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ JSTP รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2562

กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ JSTP รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 2 ณ …

กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ JSTP รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2562 Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียนครั้งที่ 6

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำน …

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียนครั้งที่ 6 Read More »

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของสาขาฟิสิกส์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ได้ …

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของสาขาฟิสิกส์ Read More »

นางสาวนางสาววรนุช วันแรก ตัวแทนจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมประกวดเทพีนพมาศ

นางสาวนางสาววรนุช วันแรก หรือน้องซิ ตัวแทนจากสำนักวิชาว …

นางสาวนางสาววรนุช วันแรก ตัวแทนจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมประกวดเทพีนพมาศ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak SCI III

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak SCI I …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak SCI III Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัด …

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 Read More »