ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสู …

Read More »

กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ JSTP รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2562

กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ JSTP รุ่นที่ 22 ครั้งที …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียนครั้งที่ 6

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ …

Read More »

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของสาขาฟิสิกส์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาฟิสิก …

Read More »

นางสาวนางสาววรนุช วันแรก ตัวแทนจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมประกวดเทพีนพมาศ

นางสาวนางสาววรนุช วันแรก หรือน้องซิ ตัวแทนจากสำนัก …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak SCI III

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ไ …

Read More »

อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักเรียนตัวแทนจากศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ และอาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใ …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดอบรม e-Testing ให้แก่บุคลากรสำนักวิชาฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ เป็นวิทยากร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดอบรม e-Testing ให้แก่บุคลา …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดอบรมระบบการประเมินผู้สอนและการทำ มคอ.3 โดยมี ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดอบรมระบบการประเมินผ …

Read More »