Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง ที่ผ่านการประเมินให้เป็น UKPSF Fellow ของ Higher Education Academy

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง ที่ผ่านการประเมินให้เป็น UKPSF Fellow ของ Higher Education Academy

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง ที่ผ่านการประเมินให้เป็น UKPSF Fellow ของ Higher Education Academy นอกจากนี้ ผศ.ดร.ระศิเมษ ยังเป็นอาจารย์ชุดแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับเกียรติรับรองมาตรฐานการสอนนี้จากประเทศสหราชอาณาจักร

Facebook Comments

About Wasinee Saetun

Check Also

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ PhD Program in Science

Facebook Commen …