Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง ที่ผ่านการประเมินให้เป็น UKPSF Fellow ของ Higher Education Academy

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง ที่ผ่านการประเมินให้เป็น UKPSF Fellow ของ Higher Education Academy

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง ที่ผ่านการประเมินให้เป็น UKPSF Fellow ของ Higher Education Academy นอกจากนี้ ผศ.ดร.ระศิเมษ ยังเป็นอาจารย์ชุดแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับเกียรติรับรองมาตรฐานการสอนนี้จากประเทศสหราชอาณาจักร

Facebook Comments

About Wasinee Saetun

Check Also

รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น reviewer ให้กับวารสารนานาชาติ ได้รับรางวัล Publons Peer Review Awards 2018

รศ.ดร. เดวิด ฮา …