ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง ที่ผ่านการประเมินให้เป็น UKPSF Fellow ของ Higher Education Academy

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง ที่ผ่านการประเมินให้เป็น UKPSF Fellow ของ Higher Education Academy นอกจากนี้ ผศ.ดร.ระศิเมษ ยังเป็นอาจารย์ชุดแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับเกียรติรับรองมาตรฐานการสอนนี้จากประเทศสหราชอาณาจักร