Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

เปิดรับทุนพสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561 รับจำนวนทั้งสิ้น 10 คน
คัดเลือกโดยพิจารณา GPAX Portfolio และสอบสัมภาษณ์
– รับสมัคร ถึง 23 มีนาคม 2561
– ส่งเอกสารการสมัคร ภายใน 26 มีนาคม 2561
– ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 29 มีนาคม 2561
– สอบสัมภาษณ์ 5 เมษายน 2561
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 11 เมษายน 2561

สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://entry.wu.ac.th/main.asp (เปิดระบบภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561)

 

Facebook Comments

About supaporn phasombun

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู …