ความเคลื่อนไหวล่าสุด
พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน

สองศูนย์วิจัยความเป็นเลิศของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้แก่ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเลือกจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร  ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ

อ่านต่อ
ยินดีต้อนรับ

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง หากท่านต้องการติดต่อสำนักวิชากรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ (075) 672-005 หากท่านต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขครั้งนี้กรุณาติดต่อ อ.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ tawinan.ch@wu.ac.th   Sorry for the inconvenience, the website is now under the renovation.   If you want to contact the School of Sciences, please call (075) 672-005 If you want to be a part of this renovation, please contact Tawinan Cheiwchanchamnangij tawinan.ch@wu.ac.th

อ่านต่อ