ความเคลื่อนไหวของสำนักวิชา

จุลสารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ “SCI…อินไซท์” ฉบับที่ ๒

Sci_no2_cover

จุลสารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อีกก้าวของงานบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์หลักเพื่อบอกเล่ากิจกรรม การบริการวิชาการและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก (รวมทั้ง โรงเรียน นักเรียน ตลอดจน ผู้ปกครอง)ขณะนี้ได้ออกเป็นฉบับที่ ๒ แล้ว เชิญ download ได้ที่หน้าเว็บของจุลสาร

0 comments

อาจารย์ธรรมรง เอียดคง ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานวันนักประดิษฐ์

inventor.jpg

อาจารย์ธรรมรง เอียดคง ผศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงค์ และ ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ ส่งผลงาน นวัตกรรมทางการศึกษาเรื่อง การสร้างภาพสามมิติด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ ชุดทดลองเรื่องคลื่นผิวน้ำ สื่อการสอน CAI เรื่อง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ ชุดทดลองสเปกตรัมของแสง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และส่งเรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง เข้าร่วมประกวดในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ […อ่านทั้งหมด…]

0 comments

ประชาสัมพันธ์

ข่าวงานวิจัย