ความเคลื่อนไหวของสำนักวิชา
IMG_20140729_185149.jpg

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตปีการศึกษา 2556

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ณ อาคารนวัตกรรมฯ บรรยากาศในงานเป็นกันเอง อาจารย์ประจำสำนักจำนวนมากได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ทั้งนี้ท่านคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ ได้ให้ข้อคิดแก่บัณฑิตใจความตอนหนึ่งว่า “ความรู้ที่เหล่าบัณฑิตได้ศึกษาไปนั้น เดี๋ยวก็จะล้าสมัยไปตามกาลเวลา แต่สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดก็คือกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งความรู้ ที่พวกเราได้มาจากกระบวนการการทำวิจัยที่สำนักวิชาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และกระบวนการนี้จะติดตัวเราไปตลอดเวลา ไม่ล้าสมัย” ทั้งนี้ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และหวังว่าบัณฑิตของสำนักวิชาจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0 comments

P7240053.JPG

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การเรียนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creative based learning)

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การเรียนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creative based learning) โดย อ.ดร.วิริยะ ฤาชัยพานิชย์ เพื่อพัฒนาเรียนเรียนการสอนที่จะสร้างชั้นเรียนให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ทำให้นักศึกษาสามารถดึงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ มีความกระตือรือร้นและมีชีวิตชีวาในการเรียนรู้ ในวันพฤหัสที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม อ.ดร.วิริยะ ฤาชัยพานิชย์ เป็นนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนแนวใหม่ เป็นผู้ก่อตั้ง Future Classroom เป็นแห่งแรกของประเทศไทย Read More

0 comments

news01.jpg

พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน

สองศูนย์วิจัยความเป็นเลิศของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้แก่ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเลือกจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร  ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ

0 comments

ประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงานนำเสนอผลงานของนักศึกษา

ด้วยสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกงานวิจัยภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (เคมี) ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2557 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 คน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยและฝึกนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ทางสาขาเคมี จึงได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษาขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เวลา 9.00-11.00 น. และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ สาขาเคมี ได้มีรางวัล Read More

0 comments

ยินดีต้อนรับ

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง หากท่านต้องการติดต่อสำนักวิชากรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ (075) 672-005 หากท่านต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขครั้งนี้กรุณาติดต่อ อ.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ tawinan.ch@wu.ac.th   Sorry for the inconvenience, the website is now under the renovation.   If you want to contact the School of Read More

0 comments