ความเคลื่อนไหวของสำนักวิชา

ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก

toto.jpg

ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ระหว่างวันที่ 18 – 23 มกราคม 2558 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการรับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยได้คัดเลือก นิษิต นักศึกษา นักวิจัย […อ่านทั้งหมด…]

0 comments

4 บทความวิจัยด้านสปินครอสโอเวอร์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ

graphical abstract-final.jpg

ในปีนี้บทความวิจัยด้านสปินครอสโอเวอร์ของห้องปฏิบัติการการออกแบบโมเลกุลและเคมีไฟฟ้า หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล จำนวน 4 บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำทางเคมี โดยในจำนวนนี้มี 2 บทความที่ได้รับเชิญจากวารสารให้นำผลงานส่งเพื่อการตีพิมพ์ ผลงานในวารสาร Dalton Transaction (Impact factor = 4.097) ทั้งสองฉบับเป็นผลงานจากงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนางสาววาสินี พลศรี นักศึกษา ป. เอก สาขาเคมี โดยมีรองศาสตรจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ […อ่านทั้งหมด…]

0 comments

ประชาสัมพันธ์
ข่าวงานวิจัย

4 บทความวิจัยด้านสปินครอสโอเวอร์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ

graphical abstract-final.jpg

ในปีนี้บทความวิจัยด้านสปินครอสโอเวอร์ของห้องปฏิบัติการการออกแบบโมเลกุลและเคมีไฟฟ้า หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล จำนวน 4 บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำทางเคมี โดยในจำนวนนี้มี 2 บทความที่ได้รับเชิญจากวารสารให้นำผลงานส่งเพื่อการตีพิมพ์ ผลงานในวารสาร Dalton Transaction (Impact factor = 4.097) ทั้งสองฉบับเป็นผลงานจากงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนางสาววาสินี พลศรี นักศึกษา ป. เอก สาขาเคมี โดยมีรองศาสตรจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ […อ่านทั้งหมด…]

0 comments