ความเคลื่อนไหวของสำนักวิชา

อาจารย์ธรรมรง เอียดคง ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานวันนักประดิษฐ์

inventor.jpg

อาจารย์ธรรมรง เอียดคง ผศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงค์ และ ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ ส่งผลงาน นวัตกรรมทางการศึกษาเรื่อง การสร้างภาพสามมิติด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ ชุดทดลองเรื่องคลื่นผิวน้ำ สื่อการสอน CAI เรื่อง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ ชุดทดลองสเปกตรัมของแสง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และส่งเรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง เข้าร่วมประกวดในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ […อ่านทั้งหมด…]

0 comments

อ.ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ เผยแพร่ผลงานคิดค้นในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บ้านวิทย์ฯสิรินธร

10906278_911142022243186_9171438223950326569_n.jpg

อ.ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้นำผลงาน origami spectrometer from atom to star ไปจัดกิจกรรมวันเด็ก 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กๆให้สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสเปกตรัมของแสง การมองเห็นของดวงตา และธรรมชาติของดวงดาว ผ่านอุปกรณ์ที่ให้เด็กๆประดิษฐ์ขึ้นมาเอง โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้พัฒนามาจากอุปกรณ์ที่อาจารย์ทวีนันท์ใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้ต่อยอดเผยแพร่ให้เด็กๆทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเหมาะกับกลุ่มนักเรียนที่หลากหลายยิ่งขึ้น

0 comments

ประชาสัมพันธ์

ข่าวงานวิจัย