อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักเรียนตัวแทนจากศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ และอาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ปร …

อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักเรียนตัวแทนจากศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ Read More »