Home / ข่าวกิจกรรม / อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักเรียนตัวแทนจากศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักเรียนตัวแทนจากศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ และอาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักเรียนตัวแทนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 โดยการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติคุณประกาศ 2 รางวัล ได้แก่ เด็กชายชนะภัย พรมนิยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนายอนัส ยะมะแล โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บรรยากาศงานเลี้ยง
อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ รับมอบโล่จากผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เด็กชายชนะภัย พรมนิยม รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ
นายอนัส ยะมะแล รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ
Facebook Comments

About Wasinee Saetun

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak SCI III

ประกาศรายชื่อผู …