เดือน: กันยายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจา …

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น Read More »

Walailak Moving Forward – หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

Walailak Moving Forward – คณิตศาสตร์และสถิติ สำนักวิชาว …

Walailak Moving Forward – หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

เชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัยของน้องๆ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าฟังการนำเสนอโครงร่าง …

เชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัยของน้องๆ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ Read More »

ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)

ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศา …

ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) Read More »