ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak SCI III

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak SCI III 

ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อ การเดินทาง 

รายละเอียดกำหนดการค่าย

กฎการอยู่ร่วมกันในค่าย

Facebook Comments

About Wasinee Saetun

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเชิญเข้าร่วมฟ …