รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญเป็น Panelist ในงาน SEAMEO-UNESCO Joint Webinar on World Environment Day: Covid-19 Effects on Biodiversity: Science Education Reimagined.

รศ ดร กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญเป็น Panelist ในงาน SEAMEO-UNESCO Joint Webinar on World Environment Day: Covid-19 Effects on Biodiversity: Science Education Reimagined.

 

โดย อ.กฤษณะเดชจะพูดหัวข้อ การสอนแบบสะเต็มศึกษาผ่านการอนุรักษ์ “STEM Education through Conservation Biology”.

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง สามารถสมัครเข้าร่วมทาง QR code  ในขณะนี้มีคุณครูสมัครเข้าฟังแล้วกว่า 7000 คนจาก 11 ประเทศในเอเซีย