Home / ข่าวกิจกรรม / คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมตักบาตร ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26

คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมตักบาตร ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครบปีที่ 26
วันพฤหัสบดีที่  29  มีนาคม  2561 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง 
เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์  ครบปีที่ 26 ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี

Facebook Comments

About supaporn phasombun

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู …