Home / ข่าวการศึกษา / นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้รับรางวัลจากการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้รับรางวัลจากการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)

 

ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ กำหนดให้แต่ละหลักสูตรได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีผลงานในการนำเสนอดีเด่นของหลักสูตร เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ประเภทนานาชาติและประเภทนวัตกรรม โดยได้ทำการประกวดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย 201 และ 217 อาคารเรียนรวม 1 โดยมีผลการตัดสินของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้รับรางวัลจากการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย) ดังนี้

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอัลย์ลิกา ฉิมประสิทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประเภทนวัตกรรม

รองชนะเลิศอันดับ 1
นายสัณหณัฐ เกษรสิทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประเภทนานาชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวพีรนุช พวงศรีพงศ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ที่มา https://intranet.wu.ac.th/th/detail/13293

Facebook Comments

About supaporn phasombun

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู …