รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ได้เข้าร่วมการประชุม THE Innovation & Impact Summit 2021 เมื่อวันที่ 19-22 เมษายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และมีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมการประชุม THE Innovation & Impact Summit 2021 เมื่อวันที่ 19-22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมี มหาวิทยาลัย Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัย Pennsylvania State ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปีนี้ ทั้งยังเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอีกด้วย
ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอยู่ในอันดับที่ 601-800 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ จัดอันดับโดย Times Higher Education (THE) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ