Home / ข่าวการศึกษา / สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวหน้าโครงการ และ ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018

สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวหน้าโครงการ และ ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018

นักศึกษา และคณาจารย์ สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับทุนศูนย์ความเป็นเลิศฟิสิกส์

และ ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก

Facebook Comments

About supaporn phasombun

Check Also

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ PhD Program in Science

Facebook Commen …