Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรฟิสิกส์ได้รับรางวัลนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Siam physics Congress 2018

อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรฟิสิกส์ได้รับรางวัลนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Siam physics Congress 2018

ขอแสดงความยินดีกับ อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรฟิสิกส์ ม.วลัยลักษณ์

ที่เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Siam physics Congress 2018

(เครดิตภาพ อ ธรรมรง เอียดคง)

Facebook Comments

About supaporn phasombun

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู …