สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดอบรม e-Testing ให้แก่บุคลากรสำนักวิชาฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ เป็นวิทยากร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดอบรม e-Testing ให้แก่บุคลากรสำนักวิชาฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ เป็นวิทยากร

เปิดการอบรม 2 รอบ ในวันพฤหัสที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 13.000-16.00 น. และ วันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 13.00-16.00 น บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความรู้อย่างเต็มที่