ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบ TCAS1

ประกาศ!! ข่าวดีสำหรับน้องๆ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25612 ในช่วง TCAS 1 สมัครได้แล้วที่ระบบรับสมัคร www.entry.wu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561

 

รายละเอียดทุน ดังนี้