วิจัย / บริการวิชาการ
Sci Green
5l Green SCI
ศูนย์ สอวน.
JSTP
ELAW

ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาแล้วจ้า “เก่งวิชา

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแส

Read More »

กิจกรรมสำนักวิชา

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 256

Read More »
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเก่งดีมีสุข ได้จัด

Read More »

ทุนการศึกษา

ข่าวทุนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เปิดร

Read More »
ข่าวทุนการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย

Read More »

วิจัย

ข่าวการศึกษา

รศ ดร กฤษณะเดช เจริญสุธาส

Read More »
ข่าวการศึกษา

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) :&nb

Read More »

งานวิจัยของคณาจารย์

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

สาขาเคมี

สาขาชีววิทยา

สาขาฟิสิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล