ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบ TCAS 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบ TCAS 1 หลักสูตรต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ประเภทเด็กดีมีที่เรียน

กำหนดการยืนยันสิทธิ์

  1. ยืนยัน clearing house ในระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 62
  2. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา มวล. ในระหว่างวันที่ 5-15 ก.พ. 2562

 

 

Facebook Comments

About Wasinee Saetun

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเชิญเข้าร่วมฟ …