ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรากร คงมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายวรากร คงมณี นักศึกษาชั …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด”

สาขาคณิตศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ได้จัดโครงการอบรม ̶ …

Read More »

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรที่สนใจร่วมฟังการบรรยายจากนักวิจัยฝรั่งเศสจากสถาบัน Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB) ประเทศฝรั่งเศส

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโน …

Read More »

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุริ …

Read More »

อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรฟิสิกส์ได้รับรางวัลนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Siam physics Congress 2018

ขอแสดงความยินดีกับ อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึก …

Read More »

สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวหน้าโครงการ และ ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018

นักศึกษา และคณาจารย์ สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวห …

Read More »

โครงการศูนย์ พสวท.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมทำสัญญารับทุนและปฐมนิเทศนักศึกษาทุน โครงการ พสวท.

วันที่16 พค. 2561 โครงการศูนย์ พสวท.มหาวิทยาลัยวลั …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้ร …

Read More »

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าค่าย Marine Ecology Summer Course at Phuket

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้า …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน พสวท.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกรับทุนพสวท. …

Read More »