เดือน: พฤศจิกายน 2561

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดอบรม e-Testing ให้แก่บุคลากรสำนักวิชาฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ เป็นวิทยากร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดอบรม e-Testing ให้แก่บุคลากรสำน …

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดอบรม e-Testing ให้แก่บุคลากรสำนักวิชาฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ เป็นวิทยากร Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดอบรมระบบการประเมินผู้สอนและการทำ มคอ.3 โดยมี ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดอบรมระบบการประเมินผู้สอน …

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดอบรมระบบการประเมินผู้สอนและการทำ มคอ.3 โดยมี ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 Read More »