Home / ข่าวการศึกษา / นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Employing natural reagents from Ma-kham-pom for iron(III) determination in pharmaceutical preparations and water samples”

ซึ่งนางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง เป็นนักศึกษาในความดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ และเป็นนักศึกษาในโครงการของทุนต่างๆ ดังนี้

  1. ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  2. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  3. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

 

Facebook Comments

About Wasinee Saetun

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู …