Monthly Archives: กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

คณาจารย์และนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ออกประช …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชุติมา รัตนสุภา นิสิตชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ฝ่าย พสวท. ขอแสดงความยินด …

Read More »

กำหนดการรับสมัครค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มูลนิธิสอวน. กำหนดการรับสมัครค่าย 1 สอวน. ปีการศึก …

Read More »

กำหนดการรับสมัครค่าย 1 ดาราศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2562

มูลนิธิสอวน. กำหนดการรับสมัครค่าย 1 ดาราศาสตร์โอลิ …

Read More »

นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จำนวน 3 คนได้รับรางวัลเป็นทุนสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท จาการการประชุม International Conference on Biodiversity 2019

  นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ …

Read More »

นางสาวปิยธิดา บุญสนอง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award ในการประชุม International Conference on Biodiversity 2019

  นางสาวปิยธิดา บุญสนอง นักศึกษาปริญญาเอก สาข …

Read More »