ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมัครค่าย 1 ดาราศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2562

มูลนิธิสอวน. กำหนดการรับสมัครค่าย 1 ดาราศาสตร์โอลิ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ปร …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบ TCAS 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสำนักวิชาวิทย …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน พสวท. ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาของสำ …

Read More »

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมงานวันเด็ก

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดอบรม e-Testing ให้แก่บุคลากรสำนักวิชาฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ เป็นวิทยากร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดอบรม e-Testing ให้แก่บุคลา …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดอบรมระบบการประเมินผู้สอนและการทำ มคอ.3 โดยมี ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดอบรมระบบการประเมินผ …

Read More »